De diensten van RPQA

Testanalyse en testuitvoering

Het bepalen en uitvoeren van testgevallen en bijbehorende testscripts binnen projecten volgens agile of waterval aanpakken. Gehanteerde testmethodieken zijn hierbij voornamelijk TMap en ISTQB/ISEB en soms SmarTEST. RPQA is gespecialiseerd in onder andere Agile Scrum en geautomatiseerd testen (o.a. java, Selenium Webdriver, Eclipse, SoapUI).

Testmanagement en testcoordinatie

Het bepalen van de teststrategie voor een of meerdere projecten of programma's. Het opstellen en vervolgens uitvoeren van een Master Test Plan daarvoor. RPQA is gespecialiseerd in het uitvoeren van ketentests (bedrijfsprocestests) en functionele tests.

Testen van datamigraties

Het opstellen van een plan van aanpak voor datamigraties,inclusief tooling, procesveranderingen, etc. Het opstellen en uitvoeren van de benodigde testplannen. RPQA heeft vooral oog voor de juistheid en volledigheid van te migreren data.

Kwaliteitsmanagement

Het inrichten van kwaliteitsmanagement voor projecten en programma's. Het opstellen en vervolgens uitvoeren van een kwaliteitsplan daarvoor.

Kwaliteitscontrole

Het uitvoeren van een kwaliteitscontrole op een of meerdere projecten, bedrijfsmethodieken of bedrijfsprocessen. Als resultaat wordt een kwaliteitsrapportage opgeleverd inclusief aanbevelingen.

Advisering

Advies geven over testen en kwaliteit in brede zin, varierend van testprocesverbetering (eventueel inrichten volledig testproces) tot testproductcontrole.

Training

Op verzoek kunnen cursussen opgesteld worden naar uw persoonlijke voorkeur en behoeften. Voorbeelden: algemene testcursus, cursus TMap, cursus ketentesten, cursus kwaliteitsmanagement, training HP Quality Center, etc.

Wat is kwaliteit?

Kwaliteit is de mate waarin iets voldoet aan verwachtingen. Hoe meer voldaan wordt aan alle verwachtingen, hoe beter de kwaliteit beoordeeld wordt.

Het grootste probleem hierbij is dat verschillende personen vaak verschillende verwachtingen hebben en daarmee ook een andere kwaliteitsbeleving hebben. Door middel van kwaliteitsmanagement worden deze verschillende en soms tegenstrijdige belangen samengevoegd tot een set kwaliteitsdoelstellingen waar eenieder zich in kan vinden.

Favoriete Links